STAP gezinsonderzoek

Dit zijn de laatste vragen ten behoeve van de afronding van het gezinsonderzoek. Op basis van de antwoorden gaan we met u in gesprek over de vaardigheden die u voor pleegzorg kunt inzetten en stellen we uw profiel als pleeggezin vast. Aan de hand van al de vragenlijsten, deelname aan de trainingsavonden en de gesprekken met u, maakt de trainer rapportage welke eerst aan u voorgelegd zal worden voor deze opgenomen wordt in uw dossier
1 A. Over gedrag
2 B. Vaardigheden en aandachtspunten
3 C. Beschikbaarheid
  • A. Over gedrag

    Inzicht in het gedrag van pleegkinderen en mogelijke reacties hierop van pleegouders zijn belangrijk in pleegzorg.
  • Denk daarbij bijvoorbeeld aan omgang met elkaar, bed- eettijden, taken in huis, meegaan naar kerk of moskee, praten onder het eten, afspraken, spelen, privacy etc.